Get Social With Us
SpotOn | Over
19947
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-19947,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,select-theme-ver-2.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Waarom spotOn?

Als gemeente wilt u woningruimte natuurlijk eerlijk verdelen en zorgen voor een prettige leefomgeving. Iedereen moet veilig en prettig kunnen wonen in uw gemeente. Daarom zijn er regels voor o.a. het huren en verhuren van bijvoorbeeld woningen. Helaas houdt niet iedereen zich aan deze regels. Woonfraude heeft veel negatieve gevolgen voor de omgeving en voor de mensen die een woning zoeken. Dat is een onwenselijke en oneerlijke situatie. Daarom is de applicatie spotOn ontwikkeld waarmee fraude en overlast in kaart gebracht kan worden en er effectief opgetreden kan worden. Verbeter ook de leefbaarheid binnen uw gemeente en richt de spotOn de plekken waar dit nodig is!

HET PROCES

Het proces bestaat globaal uit de volgende onderdelen:

Data Verzamelen

De dataverzameling binnen spotOn is uniek. Het combineert data uit meerdere systemen om zo de cruciale aandachtspunten in uw gemeente boven water te krijgen. Door het instellen van de juiste parameters kan binnen iedere gemeente aangetoond worden op welke plekken misstanden plaatsvinden.

 

Welke systemen koppelen wij?

SpotOn kan de systemen van: Uw Gemeente, Politie, Woningcoöperaties, Wijkcoaches & Meldpunten met elkaar koppelen. Het systeem gebruikt  alle gegevens uit deze bestaande systemen en voegt deze samen. Hierdoor ontstaat een Big Data bron dat u alle inzichten geeft die u nodig heeft om misstanden aan te pakken en woonfraude terug te dringen.

Data Analyse

Het koppelen van de systemen levert u een Big Data bron die u alle mogelijkheden biedt om informatie over uw gemeente te achterhalen. SpotOn laat op deze Big Data bron een aantal parameters los die u vervolgens het inzicht verschaffen op welke plekken u de aandacht moet focussen.

 

Wat is het resultaat van deze data analyse?

Door de juiste analyse creëert spotOn voor u een overzichtelijke lijst met locaties waar mogelijke misstanden in uw gemeente plaatsvinden. Als u deze lijst opvolgt pakt u op een doelgerichte en precieze manier de misstanden binnen uw gemeente aan. Door het gebruik van spotOn zijn uw acties vele malen gerichter en effectiever in de strijd tegen woonfraude en andere misstanden binnen uw gemeente.

Actie & Opvolging

SpotOn geeft u de middelen om een effectieve en doelgerichte actieopvolging toe te passen binnen uw gemeente. Het geeft de controleur een veel beter inzicht in wat er te verwachten valt op een adres binnen uw gemeente en waarom er juist op die plek een controle uitgevoerd wordt. Een goede actieopvolging aan de hand van spotOn heeft zijn waarde in geld, maar zeker in een eerlijke verdeling van woningen, al reeds bewezen.

 

Wat is de waarde van een goede actie & opvolging?

Doordat u woonfraude aanpakt binnen uw gemeente komen er meer woningen beschikbaar die toegewezen kunnen worden aan mensen die keurig de regels volgen. Naast dat er meer woningen beschikbaar komen neemt ook de veiligheid in uw gemeente toe, omdat waar woonfraude plaatsvindt, er vaak ook meer misstanden plaatsvinden. Gedacht moet worden aan illegale hotels of aan wietplantages. Het aanpakken van woonfraude levert u daarmee meer op dan alleen eerlijke verdelingen en besparing in geld. Het helpt u effectief criminaliteit te bestrijden. Wij helpen u graag om zwakke plekken samen met ons tijdig te spotten.

Rapportage

Nadat er controle heeft plaatsgevonden op een adres voert de controleur deze gegevens in in het systeem en worden deze verwerkt binnen spotOn. Op deze manier worden adressen systematisch doorlopen en komt bijvoorbeeld dubbele controle of onnodige controle van adressen niet meer voor. Een professionele beheer van de rapportages en gegevens is met spotOn een zekerheid.

 

Hoe werkt het rapporteren binnen spotOn?

Nadat er een controle heeft plaatsgevonden voert de controleur deze gegevens in via zijn laptop, ipad of smartphone. Op deze manier kan de beambte effectief en efficiënt rapporteren en zijn de gegevens in spotOn altijd up to date.